รายการธุรกิจ
...
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.สมุทรปราการ
...
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
Swiftlet Co.,Ltd
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
จ.นนทบุรี
...
บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.ฉะเชิงเทรา
...
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
Yip In Tsoi
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท อินเตอร์ เซตฯ
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
จ.กรุงเทพมหานคร
...
แสนสิริ
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร