ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
ธุรกิจของยิบอินซอยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยมีสำนักงานอยู่ทางภาคใต้ของ ประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2469 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด และย้ายสำนักงานมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. 2473 บริษัทได้เริ่มทำธุรกิจค้าแร่ จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ พร้อมทั้งขยายกิจการด้วยการทำเหมืองแร่ต่าง ๆ ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจการค้าออกไปอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านการธนาคาร และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมร่วมกับหุ้นส่วนบริษัทต่างชาติ และบริษัทคนไทยอีกหลายราย เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ที่บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information Technology) ในประเทศไทย ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากพนักงานที่มีความชำนาญแบบมืออาชีพด้านไอทีมากกว่า 350 คน ซึ่งทุ่มเทและอุทิศการทำงานอย่างหนักและอุทิศการทำงานอย่างหนักในการพัฒนาติดตั้งและส่งมอบระบบงานระดับมาตรฐานสากล ให้กับโครงการใหญ่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แต่เป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา บริการซ่อมบำรุงระบบงานเครือข่าย อุปกรณ์ดังกล่าวและความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีคุณภาพระดับสากล ทำให้เราสามารถนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

023538600
YipInTsoi@hotmail.com