รายการธุรกิจ
...
ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
พาณิชย์
จ.เชียงใหม่
...
Wolves Corporation
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
จ.เชียงใหม่
...
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บิ๊กซี
พาณิชย์
จ.ลำพูน
...
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร