รายการธุรกิจ
...
SUPALAI
อสังหาริมทัพย์
จ.เชียงใหม่
...
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
พาณิชย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
พาณิชย์
จ.สมุทรปราการ
...
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
พาณิชย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร