รายการธุรกิจ
...
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมทัพย์
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริการ
จ.พระนครศรีอยุธยา
...
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร
...
บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
บริการ
จ.กรุงเทพมหานคร