ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
บริการ
พื้นที่ :  
พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลธุรกิจ
เราเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิคส์ , อุปกรณ์มอเตอร์ ที่อยู่ภายใน Hard disk ซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง Desk top, Note book และโทรศัพท์มือถือ และ ยังเริ่มผลิต ชิ้นส่วนของ Auto Part คือ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ อีกด้วย
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

0614054222
nidec@hotmail.com