ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
บริการ
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ลูกค้า กลุ่มบริษัทหน่ำเซียนได้ขยายสาขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริการลูกค้าในเขตภาคเหนือ รวมถึงภาคกลางตอนบน
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

020369888
namsiang@hotmail.com