ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
อุตสาหกรรมการผลิต
พื้นที่ :  
สมุทรปราการ
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด มหาชน ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายใช้ แซ่โค้ว ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “ภูเขาทอง” ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว , นายไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำการจัดตั้งบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำการผลิตซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำส้มสายชูกลั่น ซอสหอยนางรม “ตราภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้รับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกว่า 58 ปี ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

027034444
hr_ttr@gmsauce.com