ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
พาณิชย์
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
ปัจจัยสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าโครงการหรือเป้าหมายการทำงานนั้นจะเป็นอะไร คือความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามวิถีทางของเชฟรอน ซึงสะท้อนถึงความเป็นมาของบริษัท การทำธุรกิจ ปรัชญาในการดำเนินงาน และเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต โดยหัวใจสำคัญในวิถีทางของเชฟรอนคือ วิสัยทัศน์ของเรา ที่มุ่งมั่นเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกหนึ่งเดียวที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดทั้งในด้านบุคลากร การเป็นพันธมิตร และผลการดำเนินงาน
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

025455555
CTEPrivacy@chevron.com