ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
Real Estate Management Platform คือ ระบบมาตรฐานที่เป็นโครงสร้างหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ลูกค้า ข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย กระบวนการทำงาน ความรวดเร็ว การให้บริการ เป็นต้น Platform ที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องมีครบทุกส่วนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ ICON REM (Real Estate Management) คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เราคำนึงในทุกส่วนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ กำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ และเราไม่เคยหยุดที่จะเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาดที่มีผลกับธุรกิจของลูกค้าเราอยู่ตลอดเวลา
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

027464903
icon@gmail.com