ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม
พื้นที่ :  
เชียงใหม่
ข้อมูลธุรกิจ
Work with people and organizations who have ambitious missions. Focus on helping industries improve.
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

053894880
Banana@gmail.com