ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
พาณิชย์
พื้นที่ :  
อุตรดิตถ์
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ และ อ.จินตนา บุญสาลี โดยช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจนั้น ยังมิได้ทำธุรกิจเช่นในปัจจุบัน แต่เริ่มต้นธุรกิจจากความขยันหมั่นเพียรและความอดทนของ อ.จินตนา บุญสาลี ที่ต้องหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวประกอบกับ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ต้องการสร้างงานให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยครู(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน) หลังจากจบการศึกษา ให้มีวิธีคิดงานทางธุรกิจ ไม่ใช่รอแต่งานราชการ อาจารย์ทั้งสองท่านจึงหาช่องทางที่จะทำให้วัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง สามารถดำเนินการควบคู่กันได้
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

055440372
saksiam@saksiam.co.th