ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
บริการ
พื้นที่ :  
เชียงใหม่
ข้อมูลธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้าที่มีศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ และสถานที่น่าสนใจสำหรับเด็ก
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

0959462864
pwmax26@gmail.com