ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
อื่นๆ
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่มองเห็นความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ผ่านการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จึงมีเป้าหมายที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมกับ ผู้คน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการและร่วมดูแลทุกคน ทุกชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ซึ่งถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ “ ยิ้ม ” ซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขในมิติต่าง ๆ เหมือนกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ PTT Station ครบครัน เคียงข้างทุกรอยยิ้ม ”
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

1365
ptt@hotmail.com