ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
อื่นๆ
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ได้รับการอนุญาตดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ได้แก่การบำบัด การกำจัด (ฝังกลบ) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดย นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และมีสถานะ เป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสัญญาลักษณ์ “ BWG ”
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

020127888
betterworldgreen@hotmail.com