ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประเภทธุรกิจ :  
บริการ
พื้นที่ :  
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์(ประเทศไทย) จำกัด (APRC)เริ่มดำเนินให้คำปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงภัยและธุรกิจนายหน้าประกันภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2510 และปรับปรุงองค์กรในปี พ.ศ.2542 โดยรอบทศวรรษที่ผ่านมา APRCได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประกันภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย และลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของเรามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในฐานะ PARTNERS เนื่องด้วยลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพและการให้บริการที่เป็นเลิศ (เว็บไซต์บริษัท www.aprc-consultants.com)
ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์

022980396
aprc@hotmail.com